فروشگاه اینترنتی سُندُس | مرجع عمده فروشی آنلاین

ظروف ملامین80 محصول

در هر صفحه
 • 22,300 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-16009

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:12*18 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  22,300 تومان
 • 19,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-16008

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:7*25 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  19,600 تومان
 • 21,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-16007

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:10.5*16.5 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  21,600 تومان
 • 26,300 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-16006

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:12*19 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  26,300 تومان
 • 34,900 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-16005

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:12*27 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  34,900 تومان
 • 40,200 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-16004

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:13*37 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  40,200 تومان
 • 22,300 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-16003

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:10*19 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  22,300 تومان
 • 29,100 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-16002

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:27.5*10 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  29,100 تومان
 • 33,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-16001

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:10*36.5 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  33,500 تومان
 • 52,300 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-15996

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:25.5*36 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  52,300 تومان
 • 54,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-15995

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:قطر 30.5 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  54,000 تومان
 • 40,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-11-24

  K2-15994

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:قطر 25 سانتیمترارتفاع 2.5 سانتی مترواحد فروش:1 عددجنس:چوب MDFبهداشتی جهت سرو مواد خوراکی و هر نوع ماده غذایی قابل پرداخت با روغن زیتون به منظور جلوه پیدا کردن رنگ چوب طراحی بسار شیک جنس درجه 1 با افتخار ساخت ایران

  40,500 تومان