جعبه کادو - فروشگاه اینترنتی سُندُس | مرجع عمده فروشی آنلاین
فروشگاه اینترنتی سُندُس | مرجع عمده فروشی آنلاین

جعبه کادو21 محصول

در هر صفحه
 • ناموجود
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12352

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:سایز1 :طول 42 عرض 34 عمق 28 سانتیمترسایز2 :طول 38 عرض 31 عمق 23 سانتیمترسایز3 :طول 33.5 عرض 26 عمق 21.5 سانتیمترسایز4 :طول 26 عرض 23 عمق 18.5 سانتیمترسایز 5:طول 23 عرض 20 عمق 16.5 سانتیمترسایز 6:طول 21 عرض 17 عمق 13.5 سانتیمترمتعلقات:6 عدد جعبه در 6 سایز مختلفجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملارسال به صورت رندوم میباشد.

  ناموجود
 • ناموجود
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12351

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:سایز1 :طول 43 عرض 32 عمق 48 سانتیمترسایز2 :طول 38 عرض 28 عمق 44 سانتیمترسایز3 :طول 33.5 عرض 24 عمق 38.5 سانتیمترسایز4 :طول 26.5 عرض 20 عمق 33.5 سانتیمترسایز 5:طول 23.5 عرض 18 عمق 30.5 سانتیمترسایز 6:طول 20 عرض 15 عمق 28 سانتیمترمتعلقات:6 عدد جعبه در 6 سایز مختلفجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخمل

  ناموجود
 • 49,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12350

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:سایز1 :طول 29 عرض 26.5 عمق 15 سانتیمترسایز2 :طول 25 عرض 23 عمق 13 سانتیمترسایز3 :طول 22 عرض 20 عمق 11 سانتیمترسایز4 :طول 18 عرض 16 عمق 10 سانتیمترسایز5:طول 15 عرض 13 عمق 8 سانتیمترمتعلقات:5 عدد جعبه در 5 سایز مختلفجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال...

  49,500 تومان
 • 47,300 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12349

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:سایز1 :طول 33 عرض 22 عمق 15 سانتیمترسایز2 :طول 31 عرض 20 عمق 12 سانتیمترسایز3 :طول 29 عرض 18 عمق 10 سانتیمترسایز4 :طول 25 عرض 15 عمق 8 سانتیمترسایز5 :طول 21.5 عرض 12 عمق 6.5 سانتیمترمتعلقات:5 عدد جعبه در 5 سایز مختلفجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال...

  47,300 تومان
 • 22,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12348

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:طول 32 عرض 24 عمق 13.5 سانتیمترجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال میشود.

  22,000 تومان
 • 11,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12347

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:طول 13 عرض 11 عمق 8 سانتیمترجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم و برجستهاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال میشود.

  11,000 تومان
 • 8,400 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12346

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:طول 13 عرض 11 عمق 8 سانتیمترجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال میشود.

  8,400 تومان
 • 16,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12345

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:طول 24.5 عرض 10.5 عمق 8.5 سانتیمترجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال میشود.

  16,000 تومان
 • 12,100 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12344

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:طول 22 عرض 15 ارتفاع 11.5 سانتیمترجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال میشود.

  12,100 تومان
 • 36,300 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12343

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:سایز1 : طول 25 عرض 22 عمق 14.5 سانتیمترسایز2 :طول 20 عرض 17 عمق 11.5 سانتیمترسایز3 : طول 17.5 عرض 15 عمق 10 سانتیمترسایز4 :طول 15.5 عرض 13 عمق 8.5 سانتیمترجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملمتعلقات:4 عدد جعبه در 4 سایز مختلفاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال میشود.

  36,300 تومان
 • ناموجود
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12342

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:ططول 14 عرض 10 عمق 7 سانتیمترجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال میشود.

  ناموجود
 • 7,700 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1397-03-28

  S3-12341

  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژگی های محصول: ابعاد:طول 12 عرض 12 عمق 14 سانتیمترجنس:جعبه کادو مقوایی مستحکم با روکش پارچه ای مخملاین محصول در طرح ها و رنگ های متنوع موجود بوده و به صورت رندوم ارسال میشود.

  7,700 تومان